Kategori arşivi: Hayvan Desteklemeleri Krediler

hayvan kredi, hayvan kredileri, hayvan kredileri 2010, hayvan kredileri 2011, hayvan kredisi şartları, hayvan kredisi veren bankalar, hayvan kredisi nasıl alabilirim, hayvan desteklemesi, hayvan desteklemeleri, hayvancılık desteklemeleri, hayvancılık desteklemeleri 2011

Finansbank’tan hayvancılık ve tarıma destek

Finansbank Kobi Bankacılığı, tarım sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihtiyaçlarını düşünerek oluşturduğu KOBİDestek Tarım Paketi’ni yeniledi. Finansbank’ın, yeni çözümler ekleyerek geliştirdiği “Tarım ve Hayvancılık Destek Paketi”, hayvancılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmelere özel avantajlı krediler sunuyor.

İhtiyacınız olan finansmana hemen sahip olun, yatırım yapmaya devam ederken, kredi geri ödemelerinizi elinize nakit geçtikçe rahat rahat yapın.

Tarım ve hayvancılık sektörü ve alt sektörlerine yönelik sunduğumuz kredi çeşitleri ve özellikleri için tıklayınız:

Modern Tarım Kredisi

Tarım ile ilgileniyor ve sera ya da organik tarım yatırımı yapmak veya mevcut yatırımlarınızı yenilemek istiyorsanız en yakın şubemize uğrayın. 100.000 TL’ye kadar yatırım kredisi taleplerinizde size, her yıl 12 aya ulaşabilen, hasat dönemlerine kadar geri ödemesiz kredi seçeneklerimizi anlatalım. Üstelik 48 aya varan vadeler ile eşit taksit veya esnek geri ödeme koşullarını nakit akışınıza göre siz belirleyeceksiniz.

Ayrıca 100,000TL üzeri yatırım kredisi taleplerinize her yıl 12 aya ulaşabilen, hasat dönemlerine kadar geri ödemesiz ve 48 aya varan vade seçenekleri ile eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanı ile alternatif üretiyoruz.

Tarım Makinesi Kredisi

Yeni makineler ile zamandan tasarruf etmek ve üretiminizi artırmak istiyorsanız, 1.el yatırım kredisi taleplerinizde, sizin için sahip olmak istediğiniz araçları %75 oranında kredilendiriyoruz. Ayrıca her yıl 12 aya ulaşabilen, hasat dönemlerine kadar geri ödemesiz ve 60 aya varan vade seçenekleri içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanını sunuyoruz.

İkinci el araçlardan faydalanmak istiyorsanız, 2.el yatırım kredisi talepleriniz için, sahip olmak istediğiniz araçları %60 oranında kredilendiriyoruz. Ayrıca her yıl 12 aya ulaşabilen, hasat dönemlerine kadar geri ödemesiz ve 48 aya varan vade seçenekleri içeren eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanını öneriyoruz.

Mahsul Destek Kredisi

Tarım ile ilgileniyorsanız; tohum alımı, gübreleme, sulama gibi oluşabilecek her türlü ihtiyacınız için, kredi taleplerinizde hasat dönemlerine kadar geri ödemesiz veya 12 aya varan vade seçenekleri ile eşit taksitli veya esnek geri ödeme imkanından yararlanın.

Finansbank Kobi Bankacılığı’nın, tarım sektörüne sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak ve size özel çözümlerimizle tanışmak için en yakın Finansbank şubesine uğrayarak “Portföy Yönetici”lerimizle görüşmeniz ya da 444 1 900’den Kobi Bankacılığı Hizmet Hattı’nı aramanız yeterlidir.

Tarla Alım Kredisi

Tarımsal üretim yapılan araziyi büyütmek amacıyla gerçekleşen yeni tarım arazisi alımlarının finansmanında hasat döneminde ödemeli 60 aya varan vade seçenekleri sunuluyor.

Hayvancılık Destek Kredisi

Hayvancılık ile uğraşan girişimcilerin hayvan bakım, yem, tohumlama gibi işletme sermayesi türünden ihtiyaçları için oluşturulan Hayvancılık Destek Kredisi, 3 ay ön ödemesiz dönemli 12 aya varan vadelerle kredi imkanı sağlıyor.

Modern Hayvancılık Yatırım Kredisi

100.000 TL ve üzeri kredi talebi olan yatırımların finansmanı amacıyla, 12 ay ön ödemesiz 60 ay vadeli olarak kredi olanağı sunuluyor. 100.000 TL altı taleplerde 48 ay vade veriliyor.

Hayvan Alım Kredisi

Hayvancılık ile uğraşan girişimcilerin yeni hayvan alımlarını finanse etmek için sunulan kredi, 6 ay ön ödemesiz 24 ay vadeyi içeriyor.
Hayvancılık Makine ve Ekipman Kredisi

Süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem karma makinesi, sürü yönetim sistemleri vb. hayvancılıkta ihtiyaç duyulan 1. el makine ve ekipman alımları için proforma faturanın
%60’ına kadar 6 ay geri ödemesiz 36 ay vade, 2. el makine ve ekipman alımlarında ise proforma faturanın %50’si için 6 ay geri ödemesiz 24 ay vade ile kredi imkanı veriliyor.

Finansbank Kobi Bankacılığı’nın KobiDestek Tarım ve Hayvancılık kapsamında sunduğu hizmetlerden bazıları şunlardır:

Teminat Mektubu
Çek Karnesi
Kredili Mevduat Hesabı
Sigorta
Alternatif Hizmet Kanalları

Hayvancılık desteklemeleri Miktarı

Hayvancılık desteklemeleri  belirlenen Miktarı

Damızlık düve belgeli hayvan başına 550 YTL, damızlık düve sertifikalı hayvan başına 275 YTL destek verilecek.

Yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla büyük baş hayvan için 350 YTL, küçükbaş hayvan için de 60 YTL ödeme yapılacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, yerli hayvan gen kaynaklarının geliştirilmesi için küçükbaş taban sürü de 30 YTL/baş, küçükbaş elit sürü de 35 YTL/baş destek uygulanacak.

Karara göre, aşılamada uygulanacak destek miktarı hayvan başına 0,25 YTL ile 0,50 YTL arasında değişirken, hayvan kimlik sisteminde verilecek destek de 0-6 aylık sığır cinsi hayvanda 2 YTL olarak belirlendi.

Hastalıktan ari işletmelerde, hastalıktan ari hayvan tazminatı il veya ilçe komisyonu tarafından belirlenecek. Hastalıktan ari sığırda ise hayvan başına 50 YTL verilecek.

28 ilde, Tarım Kredi Kooperatifleri ile sözleşme yapan ve Et Balık Kurumu kombinalarında kesim yapan üreticilere, karkas ağırlığının beher kilogramı için 1 YTL destek uygulanacakken, büyükbaş hayvan hastalığı tazminat desteğini il veya ilçe komisyonu tarafından belirlenecek.

Gıda güvenliği amacıyla kesimhane, mezbaha ve kombinada çalışan veteriner hekimlere yapılan desteklemelerde 0,15 YTL ile 1,25 YTL arasında değişecek.

-SÜT DESTEKLEMELERİ-

Süt desteklemelerinde ise verilecek destek miktarı litre başına 1,5 YKr ile 5,5 YKr arasında belirlendi.

Sağım hijyeni ve süt kalitesi için 100 bin ve 200 bin YTL’lik fatura bedelinin yüzde 40’ı oranında destek verilecek.

Arıcılığa verilecek destek 0,30 YTL ile 50 YTL arasında değişirken, su ürünlerine 0,05 YTL ile 1 YTL arasında destekleme yapılacak.

Yem bitkilerinde uygulanacak destek miktarları dekar başına 50 YTL ile 130 YTL, sertifikalı yem bitkileri tohumluğu üretiminde uygulanacak destek miktarları da kilogram başına 0,25 YTL ile 1,50 YTL olarak belirlendi.

Suni tohumlamada kalkınmada öncelikli illerde hayvan başına 36 YTL, diğer illerde 26 YTL destek uygulanacak.

Suni tohumlamadan doğan buzağılarda 80 ile 140 YTL arasında destek verilecek.

Küçükbaş ıslah amaçlı yetiştirici birliklerine 9 YTL, tiftik üretiminde ise kilogram başına 6 YTL ile 13 YTL arasında destekleme yapılacak.

Koyun Keçi Kuzu Oğlak Aşı Desteklemesi

Koyun Keçi Kuzu-Oğlak Aşılama Desteklemeleri 2010 yılında ödenmeye devam edilecektir.
Desteklenen Ürünler :

Keçi
Koyun
Başvuru Şartları :
a) Dişi kuzu ve oğlaklar 2009 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brusella Rev-1 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır. b) Uygulanan aşı için Aşılama, Serumlama ve Küpeleme Makbuzu tanzim edilmiş olmalıdır. c) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi kuzu ve oğlak sahipleri il/ilçe müdürlüğüne bir dilekçe ile 31/12/2009 ile 15/1/2010 tarihleri arasında müracaat eder. (Ek-26) ç) Destekleme ödemesi yapılacak kuzu ve oğlaklar, işletmeye 1/10/2009 tarihinden önce gelmiş olarak kayıtlı bulunmalıdır. d) Müracaatlar kapsamında il/ilçe müdürlükleri oluşturdukları listeleri, yetiştiricilere duyuracak şekilde 31/1/2010 tarihinden itibaren beş gün süreyle askıya çıkarır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar, on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülenler çerçevesinde listeler güncellenir ve desteklemeye esas son listeler yayınlanır. e) Desteklemeye esas listeler doğrultusunda en geç 2010 Mart ayının sonuna kadar il/ilçe müdürlükleri tarafından işletme bazında 2 nüsha Hak Ediş Belgesi (Ek-27) düzenlenerek bir nüshası ilgili bankaya gönderilecek, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir. f) İl müdürlükleri tarafından, ilçe/köy bazında Aşılama Destekleme İcmal Formu (Ek-28), düzenlenerek onaylanır, aşılama makbuzları ile birlikte il müdürlüğünde muhafaza edilir. Ödemeye esas olmak üzere Aşılama Destekleme İcmal Formu’nun bir örneği excel formatında düzenlenecek ve disket ortamında KORGEM’e gönderilecektir.

İstenen Evraklar :

Başvuru Tarihi / Başvuru Zamanı:
2010 yılı : Şubat-Mart-Nisan aylarında ödenecektir. Desteklenen Ürünler :

Keçi
Koyun
Başvuru Şartları :
a) Dişi kuzu ve oğlaklar 2009 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brusella Rev-1 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır. b) Uygulanan aşı için Aşılama, Serumlama ve Küpeleme Makbuzu tanzim edilmiş olmalıdır. c) Yukarıdaki şartları sağlayan dişi kuzu ve oğlak sahipleri il/ilçe müdürlüğüne bir dilekçe ile 31/12/2009 ile 15/1/2010 tarihleri arasında müracaat eder. (Ek-26) ç) Destekleme ödemesi yapılacak kuzu ve oğlaklar, işletmeye 1/10/2009 tarihinden önce gelmiş olarak kayıtlı bulunmalıdır. d) Müracaatlar kapsamında il/ilçe müdürlükleri oluşturdukları listeleri, yetiştiricilere duyuracak şekilde 31/1/2010 tarihinden itibaren beş gün süreyle askıya çıkarır. Askı bilgileri imza ile tutanağa bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar, on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülenler çerçevesinde listeler güncellenir ve desteklemeye esas son listeler yayınlanır. e) Desteklemeye esas listeler doğrultusunda en geç 2010 Mart ayının sonuna kadar il/ilçe müdürlükleri tarafından işletme bazında 2 nüsha Hak Ediş Belgesi (Ek-27) düzenlenerek bir nüshası ilgili bankaya gönderilecek, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde muhafaza edilecektir. f) İl müdürlükleri tarafından, ilçe/köy bazında Aşılama Destekleme İcmal Formu (Ek-28), düzenlenerek onaylanır, aşılama makbuzları ile birlikte il müdürlüğünde muhafaza edilir. Ödemeye esas olmak üzere Aşılama Destekleme İcmal Formu’nun bir örneği excel formatında düzenlenecek ve disket ortamında KORGEM’e gönderilecektir.

İstenen Evraklar :

Başvuru Tarihi / Başvuru Zamanı:
2010 yılı : Şubat-Mart-Nisan aylarında ödenecektir.

Hayvancılık KRedisi 2010 Yılı

Hayvancılık kredisi 2010 ve 2. bir düzenleme gelene kadar 2011 yıllarınıda kapsayacak olan 7 yıl faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi vermektedir.

Tarım Bakanlığının Hayvancılık Desteklemesinde 2010 yılı için dev adım attı. Ahır, ağıl yapma, süt sağım tesisi kurma ve hayvan alımınlarında bu krediyi kullanabilirsiniz. Ayrıca Süt sığırcılığı, damızlık keçi, manda, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde de bu krediyi kullanabilirsiniz.
Krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası Şubeleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alabileceklerdir.

KREDİ KONULARI                                      FAİZ İNDİRİM ORANI(%) GERİ ÖDEME  SÜRESİ
Süt sığırcılığı (yatırım) 100 7 Yıla Kadar
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (yatırım) 100
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (yatırım) 100
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (yatırım)            100
Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme) 100