Home » Hayvan ilaçları » Akarvil Koyun Köpek ve Sığırda bit uyuz kene ilacı

Akarvil Koyun Köpek ve Sığırda bit uyuz kene ilacı

Konuyu Oluşturan admin Konu Hayvan ilaçları [93 Tıklama ]
AKARVİL DÖKME ÇÖZELTİ

Veteriner İnsektisit – Akarisit

İNSEKTİSİT – AKARİSİT

Bileşimi

1 ml’ de 10 mg Flumethrin içerir.

Endikasyonları

Akarvil Dökme Çözelti, sığır ve koyunlarda aşağıda belirtilen olgun ve gelişme dönemindeki tek ve çoklu konakçı kenelerle, emici ve sokucu bitler ve uyuz etkenleriyle mücadelede kullanılır.Keneler: Boophilus sp., Hyalomma sp., Rhipicephalus sp., Amblyomma sp., Dermacentor marginatus, Emici ve sokucu bitler: Haematophinus sternus, Linognathus vituli, Bavicola bovis, B. ovis, Melaphagus ovinus Uyuz etkenleri: Psoroptes ovis mücadelerinde kullanılır. Köpeklerde demodex uyuzu mücadelesinde kullanılır.
Akarvil Koyun Köpek ve Sığırda bit uyuz kene ilacı

akarvil

Kullanım Şekli ve Dozu

Farmakolojik Doz

Akarvil Dökme Çözelti, sadece deri yüzeyine uygulanır. Hayvanlarda cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar ayarlanan dozajda dökülür. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Sığır ve koyunda 1 mg/kg flumethrin canlı ağırlık hesabıyla deri yüzeyine uygulanır. İlaç şişesinde ki ölçü bölümü ile istenen dozaj aşağıdaki dozlara göre ayarlanılır.

Pratik Doz

SIĞIR KOYUN
Canlı ağırlık (kg) Doz (ml) Canlı ağırlık (kg) Doz (ml)
100 10 10 1
200 20 15 1,5
300 30 20 2
400 40 30 3
500 50 40 4
50 5
Koyunlara Akarvil Dökme Çözelti iki şekilde uygulanabilir; • Sığırlarda olduğu gibi cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar ayarlanan dozajda dökülür. Yapağıları uzun koyunlarda sırt üzerinde ki yapağı iki yana ayrılarak bir hat boyunca deri yüzeyine dökülerek uygulanır. Şayet hayvanlar yeni kırkılmış ise direk uygulama yapılabilinir. • Koyunlarda başka bir uygulama şekli ise; hayvana oturma şekli verildikten sonra karnın ön ve yanlarında ki yapağı bulunmayan bölgelere 5 cc’ lik enjektör (iğnesi uzaklaştırıldıktan sonra) yardımıyla burada ki bölgelere istenilen dozajda tatbik edilir. Psoroptik uyuz ve bit tedavilerinde: sığır ve koyunlarda hesaplanan dozun iki katı kullanılır. Köpeklerde demodex uyuzu tedavilerinde: 1 ml/10 kg canlı ağırlık dozunda uygulanır. Cidago bölgesinden başlayarak kuyruk sokumuna kadar uygulanabildiği gibi lezyonların olduğu bölgelere de direk uygulama yapılabilir.

Ticari Takdim Şekli

100 ml ve 500 ml’lik formları karton kutu içinde, 1000 ml’lik formu kutusuz olarak ölçekli, beyaz kapaklı, beyaz mat renkli polietilen ve poliamid alaşımlı coex şişelerde ve yüksek dansiteli (HDPE) şişelerde takdim edilmiştir.

Hedef Hayvan Türleri

Akarvil Koyun Köpek ve Sığırda bit uyuz kene ilacı konusu ile ilgili diğer görselleride burada bulabilirsiniz.
akarvil110.jpgshim.gifspacer.gif
8 Yorumlar

Lütfen Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir