Home » Kanatlı hayvan Türleri » Bıldırcınların Barındırılması

Bıldırcınların Barındırılması

Konuyu Oluşturan admin Konu Kanatlı hayvan Türleri [26 Tıklama ]

 Barındırma

4.1. İşletme Yerinin Özellikleri
4.2. Bıldırcın Kümesleri
4.2.1. Kümes Yönü
4.2.2. Kümes Tipi ve Büyüklüğü
4.2.3. Barınaklarda Çevrenin Kontrolü
4.2.4. Bıldırcın Kafesleri

Et üretimi amacıyla bıldırcın yetiştirmek isteyenler besiye alacakları yavruları kendileri üretmek zorundadır. Çünkü besi için gereken yavruları üreten özel kuluçka işletmeleri yoktur. Bu nedenle üretici, damızlık yetiştiriciliği, kuluçkacılık ve besicilik gibi üretimdeki çeşitli aşamaların zorluklarını göğüslemek durumundadır. Ancak bu zorluklarına karşılık küçük bir kapalı alanda yeterli ve karlı üretim yapılabilmesi gibi bıldırcın yetiştiriciliğin önemli bir üstünlüğü vardır. Üretim için yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak ve ön görülen hedefleri karşılayacak büyüklükte bina yada binalara gereksinim duyulur. Ancak daha önce işletmenin kurulacağı uygun bir arazinin sağlanması gerekir.

4.1. İşletme Yerinin Özellikleri
[Konu Başlığı] [Sonraki Konu]

Bıldırcın işletmesi kurulacak arazide yol, su ve elektrik gibi olanaklar bulunmalı, yoksa bunlar sağlanmalıdır. Kuluçka makinesinin çalıştırılması, kümeste ve diğer binalarda uygulanacak aydınlatma için mutlaka elektrik gereklidir. İşletme sakin bir yerde kurulmalı, Pazar için iyi ulaşım olanakları taşımalıdır. Yerleşim alanları içinde bıldırcın işletmesi kurulması doğru değildir. Sinek ve kokuya neden olmasından dolayı çevreden yakınmalar gelebilir ve işletmenin kapatılmasına yol açılabilir.

4.2. Bıldırcın Kümesleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Bıldırcın üretiminde damızlıkların barındırılması, yavruların büyütülmesi ve besi için kümes ya da kümeslere gereksinim vardır. Ayrıca yavru üretimi için bir kuluçka birimi olmalıdır. Bu birimler kapasiteye göre ayrı binalar biçiminde yapılabileceği gibi, aynı bina içinde çeşitli amaçlara uygun bölmeler biçiminde de olabilir. Bıldırcın küçük bir kanatlı türü olduğundan yer gereksinimi de diğer kanatlılara göre daha düşüktür. Bu nedenle bıldırcın işletmeleri genellikle ikinci seçeneği uygulamaktadır.

4.2.1. Kümes Yönü
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Bıldırcın kümeslerinin yönü, yani uzun eksenin doğrultusu, kümesin sıcaktan etkilenmedi bakımından önem taşır. Sıcak bölgelerde yaz aylarında güneşin olumsuz etkisinden kaçınmak için uzun eksen Doğu-Batı doğrultusunda olmalıdır. Eğer saçak uzunluğu da yeterli olursa, güneş yaz aylarında dik bir yörünge çizdiği için kümes içi sıcaklığın aşırı yükselmesi önlenmiş olur. Sıcak bölgelerde 1.5 metreye varan saçak uzunlukları önerilmektedir. Kış aylarında ise yatay bir yörünge çizmesi nedeni ile güneyde uzun kenarda bulunan pencereler yoluyla güneşin ısıtıcı etkisinden yararlanılmış olur.

Soğuk bölgelerde kümesler Kuzey-Güney yönünde yapılabilir. Böylece kümesin daha çok aşınması sağlanabilir. Yüksek yerlerde ve deniz kıyılarında kuvvetli rüzgar zararlı bir etmendir. Bundan dolayı kümeslerin rüzgara açık olarak yapılması doğru olmaz.

Sıcak bölgelerde çatı malzemesi de önem taşır. Alüminyum çatı, güneş ışınlarını % 80 oranında yansıttığı için önerilen bir çatı kaplama malzemesidir.

4.2.2 Kümes Tipi ve Büyüklüğü
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Kümesler açık ya da kapalı olarak yapılabilir. Ülkemiz koşullarında açık kümesler (perdeli-pencereli) tercih edilebilir. Kümeslerin yada kümes içinde çeşitli amaçlar için kullanılacak bölmelerin büyüklüğü, öngörülen üretim kapasitesine, barındırma sistemine ve sermaye durumuna göre değişir.

Yerde yetiştirme tercih edilirse yataklıklı sistem kullanılabilir. Bu durumda yazın yetiştirmede 3-5 cm, kışın 5-8 cm yüksekliğinde odun talaşı, çeltik kavuzu veya saman yataklık olarak kullanılmalıdır. Kümes büyüklüğünün belirlenmesinde ölçü olarak metre kare taban alanında barındırılacak hayvan sayısının alınması gerekir. Çizelge 5’ de çeşitli yaştaki bıldırcınlar için gerekli ölçüler verilmiştir.

Çizelge 5: Çeşitli yaşlardaki bıldırcınların barındırılmasında gerekli ölçüler

Gereksinimler 0-3 Hafta 4-5 Hafta 6. Haftadan sonra
Sıcaklık (0 C) 37-38 21-22 21-22
Oransal nem (%) 60-65 55-60 55-60
Kümes alanı* (cm2) 75 70 130-150
Yemlik uzun * (cm) 2 2.5 3
Suluk uzunluğu* (cm) 1 1.5 2

*: Bıldırcın başına

4.2.3. Barınaklarda Çevrenin Kontrolü
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Çevre koşulları hem yumurta hem de et üretimini etkiler, dolayısıyla ekonomik öneme sahiptir. Sıcaklık en başta gelen çevresel etmendir. Erişkin bıldırcınlar 18-30 0 C arasındaki sıcaklık değişimlerinden olumsuz yönde etkilenmez. Ancak optimal rahatlık bölgesi 21-27 0 C arasındadır. Erişkinlerde üst kritik sıcaklık 35 0 C alt kritik sıcaklık ise 15 0 C’ dir. Çevre sıcaklığına bağlı olarak bıldırcınlarda yumurta verimi, yem tüketimi, yemden yararlanma ve yumurta ağırlığı değişim gösterir. Bunun yanında yeterli havalandırma sağlanması diğer önemli koşuldur.

Yumurta Üretiminde Verim Özellikleri
Kümes sıcaklığı, (0C) Yumurta verimi % Yumurta ağırlığı, (g) Yem tüketimi, (g/gün/bıldırcın) YYO
17-23 84.3 10.4 20.8 2.40
26-29 88.6 10.2 21.2 2.24
35 84.3 10.4 20.9 2.38
Etçilerde Gelişme Özellikleri
Yaş Canlı ağırlık Yem tüketimi YYO
23 1-6 114.2 509 4.5
29 1-6 116.4 455 3.9
35 1-6 113.4 419 3.7

4.2.4 Bıldırcın Kafesleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu]

Kafes sistemi hem et ve yumurta üretiminde hem de büyütme döneminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bıldırcın kafesleri tavuk kafesleri tavuk kafeslerinden daha küçüktür. Bir kafes gözünün taban ölçüleri olarak 15 x 15, 15 x 20, 15 x 25 cm boyutlarından herhangi biri seçilebilir. Yükseklik ise 15-17 cm olmalıdır. Bu boyutlardaki bir kafes gözüne 2-4 bıldırcın konulabilir. Küçük ölçüde yapılırsa bir erkek bir dişi, büyük ölçüde olanına ise bir erkek 2-3 dişi konması uygun olur.

Apartman tipi kafes sisteminde her kafes katının altında gübre birikmesi için eternit ya da galvanizli saçtan düz bir yüzey bulunmalıdır. Bu katlarda bulunan gübre tavuk kafeslerindeki gibi otomatik olarak ya da insan gücü ile temizlenebilir. California tipi kafeste ise gübre doğrudan kümes tabanına düşer ve orada birikir. Gübrenin sık sık toplanıp dışarı çıkarılmasında büyük yarar vardır. Bu işlem yapılmaz ise kümes havasının çabuk kirlenmesi söz konusudur. Kirli havada verimin düşmesine ve sağlık bozulmasına neden olur. Hangi tip kafes olursa olsun, kafes taban ızgarasının delik boyutları 1 x 1.2 cm olmalıdır. Arka, üst ve yanların ölçüleri ise 2.5 x 4 veya 2 x 5 cm olmalıdır. Kafes tabanının yumurtalık yönüne doğru 150 eğimli olması gerekir.

Böylece yumurtanın yuvarlanarak yumurtalık kesimine gelmesi ve kolayca toplanması sağlanır. Yumurtalığa boydan boya bir lastik hortum veya sünger şerit takılması yuvarlanan yumurtanın tele çarparak kırılmasına engel olur. Bıldırcın yumurtalarının kabukları ince ve dayanıksız olduğundan daha kolay kırılmaktadır. Bu nedenle belirtilen bu önemli alınmasında büyük yarar vardır.

Bıldırcınlar kafeslerde büyük gruplar halinde de barındırabilir. Grup düzeyinde barındırmada bir gruptaki bıldırcın sayısı 50’ den çok olmamalıdır. Aşağıda bu tip barındırma için uygun ölçüler verilmiştir.

25 bıldırcın için: 60 x 60 x 30 cm

50 bıldırcın için: 60 x 120 x 30 cm

Sıçramalar nedeni ile incinme ve yaralanmalara engel olmak için yüksekliğin 30 cm’ yi geçmemesi gerekir.
en karlı evcil hayvan yetiştiriciliği – en-karli-evcil-hayvan-yetistiriciligi

Bıldırcınların Barındırılması konusu ile ilgili diğer görselleride burada bulabilirsiniz.

Çekirde Kuşları

550 Cinsi Olan Bir...

Austra

Kürenk güvercin sürüsü

SÜLÜNLERİN ZOOLOJİK SINIFLANDIRMADAKİ YERİ...

Lütfen Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir