Koyunların sınıflandırılması

6.1. Yararlanma yönüne göre sınıflandırma 6.2. Kuyruk yapısına göre sınıflandırma 6.3. Yapağı özelliklerine göre sınıflandırma 6.4. Kaynakça Bugün dünyada var olan ve çeşitli amaçlarla yetiştirilen çiftlik hayvanları önce ayrı türler halinde gruplara dağıtılmakta ve sonra her hayvan türü içinde birbirinden oldukça farklı ırklar meydana gelmiş bulunmaktadır. Bizim konularımız daha çok ırklarla ilgili bulunduğundan, ırkların sınıflandırılmasını…

Koyun Irkları

KOYUN IRKLARIMIZ GİRİŞ Ülkemiz doğal koşulları ve tarımın yapısı bakımından hayvancılık için uygundur. Ancak, kurak iklim, zayıf otlak durumu ve gerekse hayvanlara uygulanan bakım ve besleme yetersizliği yüzünden sığır gibi büyükbaş hayvanlardan çok, koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanlar daha fazla çoğalma şansı elde etmiştir. Ancak koyun ırklarının da bölgelere göre değiştiği görülür. Genel olarak Anadolu’nun…

SAKIZ KOYUNU

SAKIZ KOYUNU Daha ziyade İzmir yöresinde yetiştirilir. Süt ve yavru verimleri yüksektir. Yıllık süt verimleri 150-200 kg kadardır. Genellikle ikiz ve üçüz doğururlar. 3-5 başlık gruplar halinde yetiştirilir. Yapağısı kaba ve karışık olup, yıllık yapağı verimleri 1.5-2.0 kg’dır.sakız koyunu yetiştiriciliği – sakiz koyunu yetistiriciligi sakız koyun damızlık – sakiz koyun damizlik sakız koyunları – sakiz…

KARAYAKA KOYUNU

KARAYAKA KOYUNU Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. 883.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 3′ ünü teşkil eder. Küçük cüsseli hayvanlardır. Et verimleri düşük ama et kalitesi iyidir. Süt verimleri 30-40 kg olup, ikizlik oranı % 4 – 6′ dır. Yıllık yapağı verimleri 2.0-2.5 kg’ dır. Yapağısı çok kaba olup, yataklık olarak çok tutulur ve piyasada iyi…

KIVIRCIK KOYUNU

KIVIRCIK KOYUNU Trakya ve Kuzeybatı Anadolu da yetiştirilir. 1.766.000 başlık mevcudu ile koyun varlığımızın % 6′ sını teşkil eder. Et verimleri az olmasına rağmen et kalitesi en iyi koyun ırkıdır. Süt verimleri yüksek olup, yıllık süt verimleri 70 – 100 kg’ dır. ikizlik oranı % 10-20′ dir. Yıllık yapağı verimleri 1.5-2.0 kg olup, yapağı kalitesi…