Keçilerin mahsulleri Süt ve ve Et

Keçiler insanlara çok uzun zamanlardan beri süt, yağ, peynir ve et temin ederler. Tevratta yer yer onlardan bahis vardır. Hazreti Eyüp’ün erkek keçilerinin kurtları mat edecek kuvvette oldukları, içlerinden bazılarının ise ayıları boynuzlarına takarak taşıdıkları ileri sürülmüştür. Tevratta adı geçen su ve şarap kapları keçi derisinden yapılırdı. Filistin’de eskiden keçiler her gün pazara götürülür ve…

Koyunlarda üreme hakkında genel bilgi

Koyunlarda üreme 8.1. Koyunlarda Üreme 8.1.1. Eşeysel olgunluk ve damızlık çağı 8.1.2. Eşeysel etkinlik 8.1.2.1. Çiftleşme mevsimi 8.1.2.1.1. Çiftleşme mevsiminde eşeysel etkinlik 8.1.2.1.2. Anöstrüs mevsiminde eşeysel etkinlik 8.1.2.2. Çiftleştirme 8.1.2.3. Gebelik 8.1.2.4. Doğum 8.1.2.5. Laktasyon 8.1.2.6. Döl Verimi 8.1.2.6.1. Yumurtlama sonuçlarına göre döl verimi ölçütleri 8.1.2.6.2. Aşım ve kuzulama sonuçlarına göre döl verimi ölçütleri 8.1.2.6.3….

Koyunlar için Ağıl Yapılmasındaki Kriterler

AĞIL YERİ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR 1- Taban suyu yüksek olmamalı 2- Meraya yakın olmalı 3- Meyilli arazi üzerinde olmalı 4- Yerleşim biriminden uzak olmalı 5- Kuzey rüzgarlarına kapalı olmalı AĞIL YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 1- Bölgenin iklimine uygun olmalı 2- Hakim rüzgarlardan ve soğuktan korunmuş olmalı 3- İşlerin kolay görülmesine uygun olmalı 4- Hayvan…

Koyun Beslenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar

KOYUN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR 1- Dönemler itibariyle yapacağımız yem değişikliğine yavaş yavaş geçilmelidir. 2- Mera dönemi başlangıcında meraya çıkış saatleri yavaş yavaş artırılarak devam edilmelidir. 3- Aşırı çiğ ve kırağının olduğu dönemlerde meraya çıkmadan önce bir miktar kuru ot veya saman verilip ondan sonra çıkarılmalıdır. 4- Verilen yem ne olursa olsun küflü ve kokuşmuş…

Yoğun Kuzu Besisi

YOĞUN KUZU BESİSİ ( ENTANSİF) Önce kuzu büyütme yemine azar azar besi yemi katılır. Sonra her iki yem ayrı ayrı yemliklere konur. Bir hafta geçtikten sonra büyütme yemi kesilir. Besiye alınan kuzular sütten kesilirler. Erkek kuzuların besi kabiliyeti daha yüksektir. O yüzden erkek kuzularla çalışmak daha karlıdır.büyük baş hayvan besisi – buyuk-bas-hayvan-besisi kuzubesisi – kuzubesisi…