Home » Kanatlı hayvan Türleri » KEKLİK YETİŞTİRME İLKELERİ

KEKLİK YETİŞTİRME İLKELERİ

Konuyu Oluşturan Konu Kanatlı hayvan Türleri [139 Tıklama ]

YETİŞTİRME İLKELERİ2.1. Barındırma :
2.2. Büyütme Koşulları
2.3 Yumurta Verimi ve Üreme Performansı
2.4. Kuluçka İşleri

2.1. Barındırma :
[Konu Başlığı] [Sonraki Konu]

Evcil yaşamda keklikleri barındırmak için kimi noktalara özen göstermek gerekir. İlk 3 hafta keklikler talaş serilmiş yer bölmelerinde veya kafeslerde barındırılabilir. Bir kafeste 45-50 keklik barındırılabilmektedir. Yerde büyütmede ise ilk gün 5-6 m² bölmelerde 30-33 yavru barındırılabilmektedir. 3-7 haftalar arasında ise talaş üzerinde büyütme yerine mutlaka ızgara tabanlı yada kum ve çakıl veya çimlendirilmiş açık alanı olan bölmelerde barındırılmalıdır. Yerleşim sıklığıda m2’de 6-7 keklik olacak şekilde olmalıdır. Izgara tabanlı kapalı bölmelerde boyutlar 1.20×1.50 m olabilir. Tel örgü aralıkları da 1 cm’den falma olmamalıdır. Kapalı bölmeye ilave açık alanın boyutları aynı veya daha geniş olabilir. Açık alanların yönü mutlaka güneye bakmalıdır. Yedinci haftadan sonra yerleşim sıklığı 3 keklik m2’ye düşürülür. 12. Haftadan itibaren yerde ve gezinti alanı uygulanması halinde 0.5-1 keklik / m2’ye yerleşim sıklığı uygulanmaktadır.

Damızlık kekliklerin barındırılmasında ise bir çift için 4 m2’lik yer ayrılmalıdır. Kuşlukların isti örtülü, tabanı kuru olmalıdır. Ayrıca kum banyosu için tabana kum serilmelidir. İçeride yumurtlamaları için bir folluk bulundurulmasında yarar vardır.

2.2. Büyütme Koşulları
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Yavruların büyütme döneminde en önemli konu sıcaklık gereksinimidir. Başlangıçta 30 °C olan sıcaklık kademeli olarak azaltılarak normal oda sıcaklığı olan 20-24 °C’ye düşürülür. İlk gün keklikler sadece su tüketebilir. Suyun temzi ve oda sıcaklığında olması önemlidir. Yem istenilen kalitede değilse büyütme sonra dönemi kayıpları artmaktadır. İlk hafta açık tepsi tip yemlikler kullanılabilir. Daha sonra tavuklarda kullanılan yemlikler kullanılabilir. Ayrıca erken yaşta hastalıklara karşı duyarlılık da fazla olduğu için ilk üç gün su ile antibiyotik uygulaması yararlı olmaktadır. Büyütme döneminde ilk birkaç günsonunda düşük yoğunlukta aydınlatma istenir.

Çizelge 12’de büyütme döneminde kınalı kekliklerin değişik yaşlarda saptanan canlı ağırlıkları verilmiştir.

Çizelge 12. Değişik Yaşlarda Kınalı Keklik Yavrularının Canlı Ağırlıkları (g)

YaşAğırlık (g)
3 Günlük17
2 Haftalık50
5 Haftalık170
9 Haftalık440
16 Haftalık670
24 Haftalık720

2.3 Yumurta Verimi ve Üreme Performansı
[Konu Başlığı] [Önceki Konu] [Sonraki Konu]

Kınalı keklikler iyi bakım besleme koşullarında bir yumurtlama döneminde 50 yumurta yaparlar. Proteince zengin yemlerle daha çok sayıda yumurta üretilebilmektedir. Damızlık keklikler 18-24 0C çevre sıcaklığında 2600-2800 kcal ME içeren yemler önerilmekte ve normal koşullarda dişi başına yavru üretimi 21 adet olarak bildirilmektedir.

Türkiye’de kınalı kekliklerin verim özelliklerine ilişkin bir çalışmada yer ve kafes koşullarında büyütmede verim özellikleri karşılaştırılmıştır. (Çizelge 12) Kafeste 1 dişi 1 erkek ayrı gözlerde barındırılmıştır. Yerde grup halinde barındırmada yumurta verim süresi 83 gün ile kafestekinden 68 gün daha uzun sürmüştür. 24. Hafta canlı ağırlığı ise 445 g olarak saptanmıştır.

Çizelge 12. Türkiye’de üretilen kınalı kekliklerin çeşitli verim özellikleri

Verim ÖzellikleriYerde YetiştirmeKafeste Yetiştirme
Yumurta/ Keklik (adet)38.411.20
Yumurtlama Randımanı (%)4716
Yumurta Ağırlığı (g)19.3118.99
Döllülük (%)89.0657.14
Kuluçka Randımanı (%)81.2553.57
Çıkış Gücü (%)91.1193.75

Ancak kekliklerin ekonomik olarak yetiştirilmesi konusunda diğer özellikleri gibi üreme özelliklerinin de ıslahı için araştırmalara gereksinim vardır. Kınalı kekliklerde artan gün uzunluğu periyodunda 4 aylık verim denetimleri ile saptanan değerler ise Çizelge 13’ de verilmiştir.

Çizelge 13. Alectoris chukar’ın çeşitli verim özellikleri

Yumurta verimi (adet)50.36
Yumurta ağırlığı (g)20.84
Döllülük (%)88.0
Çıkış gücü (%)85.31
Civciv/ Anaç (adet)37

2.4. Kuluçka İşleri
[Konu Başlığı] [Önceki Konu]

Kekliklerde ortalama kuluçka süresi 23 gün olarak kabul edilir. İlk 20 gün inkübasyon, son 3 gün çıkış dönemidir. Kuluçka sıcaklığı 37.8-38 0C’dir. Optimum oransal nem ise % 50-60 arasındadır. Çıkış döneminde sıcaklık 1 0C düşük olmalıdır. Çıkış kısmına alındığında nem % 80’ yükseltilir. Daha sonra ilk çıkışlar başladığında tekrar % 65 düzeyine indirilmelidir. Çıkış tamamlanınca nem % 40’a düşürülerek civcivlerin kuruması sağlanır.

Kuluçkaların başarısını etkileyen en önemli etmen açık gezinti alanı nedeni ile yumurtaların mikroorganizma yükünün fazla olmasıdır. Bu bakımdan kuluçkalık yumurtaların dezenfeksiyonu önem taşır.
papağanlarda delibaş hastalığı – papaganlarda-delibas-hastaligi

kanatlı biyolojisi – kanatli-biyolojisi

keklik yetiştirme – keklik-yetistirme

keklik yetişme belgesi – keklik-yetisme-belgesi

keklik yetisdirme – keklik-yetisdirme

kanatlılarda yerleşim sıklığı – kanatlilarda-yerlesim-sikligi

keklik yetiştiricilik sertifikası – keklik-yetistiricilik-sertifikasi

keklık yavrusu yetiştirmek – keklik-yavrusu-yetistirmek

hayvan yetistirme – hayvan-yetistirme

inek yetistiriciliki – inek-yetistiriciliki

kınalı keklik üretiminde ısı ve nem değerleri – kinali-keklik-uretiminde-isi-ve-nem-degerleri

kanatlı hayvanlar keklik – kanatli-hayvanlar-keklik

keklik verimleri – keklik-verimleri

keklik yumurta üretimi – keklik-yumurta-uretimi

KEKLİK YETİŞTİRME İLKELERİ konusu ile ilgili diğer görselleride burada bulabilirsiniz.

Kanat çırpan güvercin

Yemen kekliği

SÜLÜNLERİN ZOOLOJİK SINIFLANDIRMADAKİ YERİ...

Lütfen Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir