Home » Büyükbaş Hayvan Resimleri » Sığırcılıkta HayvanLar bir yerden Başka Yere Taşınması

Sığırcılıkta HayvanLar bir yerden Başka Yere Taşınması

Konuyu Oluşturan Konu Büyükbaş Hayvan Resimleri [135 Tıklama ]

Sığırcılıkta Hayvan Hareketleri

Salgın ve Paraziter hastalıklar ülke içinde çeşitli nedenlerle hayvan hareketlerinin tam olarak kontrol edilememesinden diğer bölgelere sıçramakta ve gerek ülke ekonomisi, gerekse yetiştiricilerimiz açısından önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır.
Bu bölümde hayvanlarımızı ve hayvansal ürünlerimizi bir yerden bir yere götürürken veya hayvan alırken neler yapmamız ve nelere dikkat etmemiz gerektiğini öğreneceğiz.
Ülkemizde hayvan hareketleri ile salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıta kanunu, yönetmeliği ve talimatları çıkartılmıştır.
14.1. Menşe Şahadetnamesi

Hayvan ve hayvan maddelerinin bulaşıcı hastalığı nedeniyle kordon altında bulunan yerlerden gelmediğini ve hastalıksız hayvanlardan elde edildiklerini gösteren köylerde muhtarlıklarca, il-ilçe-belediyelik yerlerde ise belediyelerin düzenlemiş olduğu bir belgedir. Menşe Şahadetnamelerinin Düzenlenmesi
Yurt içi hayvanların nakillerinde hayvanların çıkış yerinden önce alması gereken bir belgedir. Mal sahipleri ve satıcılar tarafından hayvanların çıktıkları yerden ; köylerde muhtardan, şehir ve kasabalarda belediyelerden alınır. Alınan menşe şahadetnamesine hayvan ve hayvan maddesini sevk edenin adı, soyadı, açık adresi, hayvan ve hayvan maddesinin nevi, cinsi, miktarı, işaretleri, götürecekleri yerin adı ve adresi yazılır. Muhtar ve belediye yetkililerine, bulundukları bölgenin idari hudutları dahilinde bir aydan beri salgın hayvan hastalığı yok ise , menşe şahadetnamesini düzenleyenin adı soyadı, ünvanı ve tarihi yazılıp imzalanıp mühürlendikten sonra mal sahibine verilir. Mal sahibi şahadetnameye damga vergisi kanununa göre her yıl belirtilen miktarda damga pulunu yapıştırır. Menşe şahadetnamesinin geçerlik süresi düzenlendiği tarihten itibaren 21 gündür.
14.2.Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporunun Alınması

Muhtarlık belediyelerce verilen Menşe Şahadetnamesi ile Bakanlık il ve ilçe müdürlüğüne müracaat edilir. Burada hayvan sevklerine yetkili kılınan veteriner hekimler konuyu inceledikten sonra hayvanların menşeinde herhangi bir salgın hastalıktan dolayı kordon konulmuş ise bu talebi geri çevrilir. O bölgedeki hayvan sağlığı komisyon üyeleri uyarılır.
O bölgede bulaşıcı hayvan hastalığı yok ise ve hayvanlar İl hayvan sağlığı komisyonunca belirlenen muayene yeri dışında ise mal sahibinin temin edeceği bir vasıta ile mahalline gidilerek, hayvanlar Veteriner Hekim tarafından gün ışığında muayene ve kontrol edilir. Sağlıklı bulunanlar bakanlıkça verilen talimatlara göre işaretlenir. Veteriner Sağlık Raporu Hükümet Veteriner Hekimi tarafından düzenlenir.
Veteriner Sağlık Raporunun Düzenlenmesi: Veteriner Sağlık Raporu biri dairesinde bırakılan dip koçan ve diğeri sahibine verilen rapor olarak düzenlenir. Düzenleyen Veteriner Hekim Hayvan ve Hayvan Maddesinin sahibinin veya nakliyecisinin adını, soyadını, adresini, nakledilen hayvan ve hayvan maddesinin necini ve cinsini, miktarını, hayvanlara ait işaret ve kulak numarasını, çıktığı yer ve varış yerini, Menşe Şahadetnamesinin alındığı yeri ve tarihi, hayvanlara tatbik edilen aşı ve biyolojik adını tatbik tarihini ve seri numarasını yazar. Raporu düzenleyen veteriner hekim adını,soyadını, bakanlık sicil numarasını yazar. Rapor imza karşılığı nakledene verilir.
14.3. Dezenfeksiyon

Hayvan ve hayvan maddelerini nakleden vasıtalarının nakil sonunda sahipleri tarafından temizlenip ve dezenfekte edilmesi zorunludur. BU temizliğin yapılıp yapılmadığı Hükümet veteriner hekimince kontrol edilir ve rapora bağlanır. Dezenfekte edilen vasıtalar için bir belge verilir.
14.4. Belgesiz Nakillerde Yapılacak İşlemler

Ticari amaçla hayvan ve hayvan maddelerinin Menşe Şahadetnamesiz veya Veteriner Raporsuz nakil edildiğinin tespitinde:
– Hayvanların sahipleri ve nakliyecisi haklarında işlem yapılmak savcılığa bildirilirler.
– Hükümet Veterineri hayvanları gözlem altına alır.

Eğer hayvanların geldiği yer tespit edilirse geldiği yerdeki bakanlık teşkilatı birimlerinden bilgi alınır ve salgın hastalık yok ise Veteriner sağlık raporu düzenlenir ve sevkine izin verilir.
Eğer hayvanların çıkış noktası tespit edilemezse Bütün masraf hayvan sahibine ait olmak üzere hayvanlar 21 gün gözlem altına alınır. Süre sonunda hastalıklı olduğu tespit edilen hayvanlar için Veteriner sağlık raporu düzenlenir ve sevkine izin verilir.
Eğer hayvanlar gözlem altına alındıklarında bulaşıcı hastalıklar tespit edilirse, bulunduğu mahalde karantinaya alınır. Hayvanların çıkış yerlerindeki Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüklerine ihbarda bulunulur. Hayvanların çıkış yaptıkları yer hastalıklı bölge ilan edilir ve kordon konulur.
Hayvan park ve pazarlarında Menşe Belgesi ve Veteriner Sağlık Raporu olmayan hayvanların satışına müsaade edilmez.
İl ve İlçelerde belediyeler, köylerde ise muhtarlar tarafından hayvan park, Pazar ve panayırların yeri tespit edilir. Bu yerler dışında hayvan alım satımları yasaktır.
Ancak kurban bayramında hayvan satışlarının bu pazarların dışında yapılmasına müsaade edilir.
muhtar hayvan taşınması – muhtar-hayvan-tasinmasi

Sığırcılıkta HayvanLar bir yerden Başka Yere Taşınması konusu ile ilgili diğer görselleride burada bulabilirsiniz.

Sığırları Zoolojik Sistemdeki Yeri...

Beslenmeden Doğan Metabolik Hastalıklar

Hollanda Atları

Westphalien atları

Lütfen Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir